ทัวร์จอร์แดน
เส้นทาง : ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์จอร์แดน
รหัสทัวร์ : JOR_01
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
เดือน มิถุนายน2561-มกราคม2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์จอร์แดน
รหัสทัวร์ : JOR_02
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น 47,888 บาท
เดือน มิถุนายน-ธันวาคม 2561
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์จอร์แดน
รหัสทัวร์ : JOR_02.1
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น 56,999 บาท
เดือน กันยายน-พฤศจิกายน2561
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์จอร์แดน
รหัสทัวร์ : JOR_02.2
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 68,888 บาท
เดือน มิถุนายน-ธันวาคม 2561
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม