ทัวร์อเมริกา
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_02
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น 59,999 บาท
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_03.2
จำนวนวันเดินทาง : 10วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_02.1
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 69,999 บาท
พฤศจิกายน 30-08 ราคาไม่รวมตั๋ว 54,999
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_04.1
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 75,000 บาท
กุมภาพันธ์ 06-15
เมษายน 05-14 / 29-08
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_01
จำนวนวันเดินทาง : 10วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
กันยายน - ตุลาคม 2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_02.3
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 75,999 บาท
พฤศจิกายน 30-08 ราคาไม่รวมตั๋ว 59,999
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_01.1
จำนวนวันเดินทาง : 11D7N
ราคาเริ่มต้น 77,900 บาท
กันยายน - ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_01.2
จำนวนวันเดินทาง : 9D6N
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_01.3
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น 81,900 บาท
กันยายน - ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_02.2
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 85,999 บาท
ตุลาคม 08-16 ราคาไม่รวมตั๋ว 66,999 / 22-30 ราคาไม่รวมตั๋ว 66,999
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_01.4
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น 95,888 บาท
สิงหาคม - ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เส้นทาง : ทัวร์อเมริกา
รหัสทัวร์ : US_01.5
จำนวนวันเดินทาง : 10วัน7คืน
ราคาเริ่มต้น 96,888 บาท
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02 944 1318
ดาวน์โหลดโปรแกรม