Gallery ห้องภาพ
คณะอาจารย์ และนักศึกษา DPU ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน (หนานหนิง-กุ้ยหลิน) ( หน้าร้าน ) 7-10 ม.ค.2559

คณะอาจารย์ และนักศึกษา DPU ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน (หนานหนิง-กุ้ยหลิน) ( หน้าร้าน ) 7-10 ม.ค.2559

คณะบริษัท MBP พร้อมบริษัทในเครือ ณ ประเทศฮ่องกง ( หน้าร้าน ) 19-21 ก.ย. 2559

คณะบริษัท MBP พร้อมบริษัทในเครือ ณ ประเทศฮ่องกง ( หน้าร้าน ) 19-21 ก.ย. 2559

คณะเจ้าหน้าที่ทหาร จ.สระแก้วและครอบครัว ณ ประเทศสิงคโปร์ ( หน้าร้าน ) 2-4 ก.ย. 2559

คณะเจ้าหน้าที่ทหาร จ.สระแก้วและครอบครัว ณ ประเทศสิงคโปร์ ( หน้าร้าน ) 2-4 ก.ย. 2559

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 24-27 มี.ค. 2559 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 24-27 มี.ค. 2559 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 20-23 เม.ย. 2558 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 20-23 เม.ย. 2558 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 19-22 มี.ค. 2559 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 19-22 มี.ค. 2559 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ เกาะเชจู 4-7 ต.ค. 2558 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ เกาะเชจู 4-7 ต.ค. 2558 (หน้าร้าน)

โรงเรียนนาฏศิลป์อนงค์นาฏ ณ ประเทศ มาเก๊า ( หน้าร้าน ) 4-7 ธ.ค.2552

โรงเรียนนาฏศิลป์อนงค์นาฏ ณ ประเทศ มาเก๊า ( หน้าร้าน ) 4-7 ธ.ค.2552

คณะตำรวจภูธร จ.สมุทรสงคราม ณ ประเทศฮ่องกง เซินเจิ้น ( หน้าร้าน ) 20-22 ม.ค.2552

คณะตำรวจภูธร จ.สมุทรสงคราม ณ ประเทศฮ่องกง เซินเจิ้น ( หน้าร้าน ) 20-22 ม.ค.2552

ผลงานคณะทัวร์ในประเทศ ( หน้าร้าน ) ปี พ.ศ.2550-  พ.ศ.2555

ผลงานคณะทัวร์ในประเทศ ( หน้าร้าน ) ปี พ.ศ.2550-  พ.ศ.2555

บริษัท เกรทเทสกูดส์ จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ ( หน้าร้าน ) 22-24 มิ.ย.2557

บริษัท เกรทเทสกูดส์ จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ ( หน้าร้าน ) 22-24 มิ.ย.2557

คณะตำรวจ สน.โคกครามสน.คันนายาว ณ ประเทศเกาหลีใต้ VIP Group

คณะตำรวจ สน.โคกครามสน.คันนายาว ณ ประเทศเกาหลีใต้ VIP Group