Gallery ห้องภาพ
ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น  โอซาก้า 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2558 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น  โอซาก้า 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2558 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น โอซาก้า - เกียวโต 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 59 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น โอซาก้า - เกียวโต 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 59 (หน้าร้าน)

คณะอาจารย์ และนักศึกษา DPU ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน (หนานหนิง-กุ้ยหลิน) ( หน้าร้าน ) 7-10 ม.ค.2559

คณะอาจารย์ และนักศึกษา DPU ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน (หนานหนิง-กุ้ยหลิน) ( หน้าร้าน ) 7-10 ม.ค.2559

คณะบริษัท MBP พร้อมบริษัทในเครือ ณ ประเทศฮ่องกง ( หน้าร้าน ) 19-21 ก.ย. 2559

คณะบริษัท MBP พร้อมบริษัทในเครือ ณ ประเทศฮ่องกง ( หน้าร้าน ) 19-21 ก.ย. 2559

คณะเจ้าหน้าที่ทหาร จ.สระแก้วและครอบครัว ณ ประเทศสิงคโปร์ ( หน้าร้าน ) 2-4 ก.ย. 2559

คณะเจ้าหน้าที่ทหาร จ.สระแก้วและครอบครัว ณ ประเทศสิงคโปร์ ( หน้าร้าน ) 2-4 ก.ย. 2559

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 24-27 มี.ค. 2559 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 24-27 มี.ค. 2559 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 20-23 เม.ย. 2558 (หน้าร้าน)

ลูกค้าเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เกาะเชจู 20-23 เม.ย. 2558 (หน้าร้าน)