ไนส์ทริปกับกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาจราจร ของ สน.โคกคราม 

โดยผู้บริหารบริษัทฯ คุณเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ  ได้รับเกียรติให้ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาจราจร
ณ . สน.โคกคราม