ผู้บริหารบริษัท ไนส์ทริปฯกับงานเพื่อสังคม

ผู้บริหารบริษัท ไนส์ทริปฯ บริจาคเงิน และ อาหารแห้ง

ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี