SPECIAL MYANMAR (SM001SL)
SPECIAL MYANMAR (SM001SL)
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,799 บาท
รหัสทัวร์ RGN_007.2
ระยะเวลา 2วัน1คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ดอนเมือง [ B / L / - ]