JEJU SPECIAL AUTUMN
JEJU SPECIAL AUTUMN
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
รหัสทัวร์ JEJU_001.3
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน **โปรโมชั่นลด 3,000.- บาท** ด่วน!! ......ที่นั่งมีจำนวนจำกัดโปรดเช็คราคากับพนักงานขายอีกครั้ง
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ [ - / - / - ]
  Day 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค - น้าตกซอนจียอน – วัดซันบังซา [ - / L / D ]
  Day 3 : ซอพจิโกจิ - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี [ B / L / D ]
  Day 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ [ B / L / - ]