(HC1-CX SAVER) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ (พักเซินเจิ้น 2 คืน)
(HC1-CX SAVER) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ (พักเซินเจิ้น 2 คืน)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์ HKG_01.2
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น [ - / - / - ]
  Day 2 : เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ [ B / L / D ]
  Day 3 : ซิตี้ทัวร์ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]