ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน London (EY96)
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน London (EY96)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
รหัสทัวร์ UK_03.1
ระยะเวลา 6วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน [ - / L / D ]
  Day 3 : ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย [ B / - / - ]
  Day 5 : ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีท [ B / L / - ]
  Day 6 : ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]