Mono Austria
Mono Austria
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
รหัสทัวร์ EU_05.4
ระยะเวลา 6 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กันยายน-พฤศจิกายน2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ [ - / - / - ]
  Day 2 : สุวรรณภูมิ-เวียนนา [ - / L / D ]
  Day 3 : เวียนนา-ลินซ์-ฮัลสแตท-เซ้นต์วูร์ฟกัง-ซาลสเบิร์ก [ B / L / D ]
  Day 4 : ซาลสเบิร์ก-กราซ-เวียนนา [ B / L / D ]
  Day 5 : เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย) [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ [ - / - / - ]