รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] (DME-TG008)
รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] (DME-TG008)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
รหัสทัวร์ RU_04.3
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ [ - / - / D ]
  Day 2 : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET วิหาร เซนท์ซาเวียร์ – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ [ B / L / D ]
  Day 3 : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล -ละครสัตว์ [ B / L / - ]
  Day 4 : สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – สนามบินมอสโคว์ [ B / L / - ]
  Day 5 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]