รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] (DME-EK002)
รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] (DME-EK002)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
รหัสทัวร์ RU_04.4
ระยะเวลา 6วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ [ - / - / D ]
  Day 3 : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET [ B / L / D ]
  Day 4 : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 5 : สถานีรถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต – ล่องเรือ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์ [ B / L / - ]
  Day 6 : ดูไบ – กรุงเทพ [ - / - / - ]