Discover Turkey (SAW-EK001)
Discover Turkey (SAW-EK001)
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
รหัสทัวร์ TR_06
ระยะเวลา 10วัน7คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กรกฏาคม-ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก [ - / - / D ]
  Day 3 : อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 4 : คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล [ B / L / D ]
  Day 5 : ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี [ B / L / D ]
  Day 6 : คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย [ B / L / D ]
  Day 7 : ชานัคคาเล – อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์ [ B / L / D ]
  Day 8 : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 9 : ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน [ B / - / - ]
  Day 10 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]