Welcome to Turkey (BJV-QR002)
Welcome to Turkey (BJV-QR002)
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
รหัสทัวร์ TR_06.2
ระยะเวลา 10วัน7คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กันยายน 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : โดฮา – โบดรัม – ปามุคคาเล [ - / - / D ]
  Day 3 : ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 4 : คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – อังการ่า [ B / L / D ]
  Day 5 : อังการ่า – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส [ B / L / D ]
  Day 6 : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – สุเหร่าสีน้ำเงิน – แกรนด์บาซาร์ [ B / L / D ]
  Day 7 : อิสตันบูล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล [ B / L / D ]
  Day 8 : ชานัคคาเล – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ [ B / L / D ]
  Day 9 : คูซาดาสึ – โบดรัม – สนามบิน [ B / - / - ]
  Day 10 : โดฮา – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]