FLOW SINGAPORE PLUS
FLOW SINGAPORE PLUS
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์สิงคโปร์/มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท
รหัสทัวร์ SIN_001.5
ระยะเวลา 3 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ [ - / L / D ]
  Day 2 : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) [ - / - / - ]
  Day 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]