Eastern Europe Classic (A-S-H)
Eastern Europe Classic (A-S-H)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 35,500 บาท
รหัสทัวร์ EU_05.5
ระยะเวลา 6วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-เอสเตอร์กอม-บูดาเปสต์ (ฮังการี) [ - / L / D ]
  Day 3 : บูดาเปสต์ –เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮังการี) [ B / L / - ]
  Day 4 : บูดาเปสต์ (ฮังการี)-ปาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย) [ B / - / D ]
  Day 5 : เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) [ B / L / - ]
  Day 6 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]