POPULAR DUBAI (DXB01)
POPULAR DUBAI  (DXB01)
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ดูไบ
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
รหัสทัวร์ DB_03
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - เมืองดูไบ [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง - ทำเนียบประธานาธิบดี - โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - เมืองดูไบ - ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ห้างดไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองดูไบ - พระราชวัง ท่านชีค - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พัก - ทะเลทราย - ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ [ B / L / - ]
  Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย [ - / - / - ]