France Swiss Italy (EURO 2.4)
 France Swiss  Italy (EURO 2.4)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี / ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ / ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
รหัสทัวร์ FR_01.5
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เดือน กันยายน-ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง [ - / L / - ]
  Day 3 : ปารีส-ดีจอง [ B / - / - ]
  Day 4 : เจนีวา-เบิร์น-แองเกิ้ลเบิร์ก [ B / - / - ]
  Day 5 : แองเกิ้ลเบิร์ก (OPTION)-ลูเซิร์น-มิลาน [ B / - / D ]
  Day 6 : มิลาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
  Day 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]