ทัสคานี ริเวียร่า อิตาลี-ฝรั่งเศสใต้
ทัสคานี ริเวียร่า อิตาลี-ฝรั่งเศสใต้
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
รหัสทัวร์ IT_01.5.1
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 1-7 ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ - ดูไบ - มิลาน - เวนิส [ - / L / D ]
  Day 3 : ล่องเรือเกาะเวนิส - เวนิส - ปราโต้ [ B / L / D ]
  Day 4 : ปราโต้ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - OUTLET - เจนัว [ B / L / - ]
  Day 5 : เจนัว - มองติคาร์โล - เอส - นีส [ B / L / D ]
  Day 6 : นีส - ดูไบ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
  Day 7 : กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]