Cool Switzerland (EURO 8.2)
 Cool Switzerland (EURO 8.2)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท
รหัสทัวร์ CH_01.2
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน [ - / - / - ]
  Day 3 : สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ [ B / - / - ]
  Day 4 : มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 [ B / - / - ]
  Day 5 : เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น [ B / - / - ]
  Day 6 : อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค [ B / - / - ]
  Day 7 : กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]