MONO PARIS FRANCE (WY11)
 MONO PARIS FRANCE  (WY11)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 35,333 บาท
รหัสทัวร์ FR_06
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน2561-เมษายน2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส [ - / - / - ]
  Day 2 : ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส -ถนนช็องเอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ [ B / L / D ]
  Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน [ B / - / - ]
  Day 4 : ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ [ B / L / - ]
  Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ [ - / - / - ]