KOREA FALLEN LEAVES [ICN28]
KOREA FALLEN LEAVES [ICN28]
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
รหัสทัวร์ ICN_001.6
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – RAIL BIKE [ - / - / D ]
  Day 2 : เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – EVERLAND – NAKSEONGDAE PARK [ B / L / D ]
  Day 3 : วัดโชเกซา – อินซาดง - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง -COSMETIC - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง [ B / L / - ]
  Day 4 : สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน [ B / L / - ]