BUSAN PLUS + JOY WINTER
BUSAN PLUS + JOY WINTER
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 13,300 บาท
รหัสทัวร์ BUS_001.1
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : (10 DEC 18 - 28 FEB 2019) ที่นั่งจำนวนจำกัด!! ลด 3000/ท่าน **ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย**
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนานาชาติกิมแฮ – สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้ เอาท์เลท [ - / L / D ]
  Day 3 : เอเปค เฮ้าส์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ [ B / L / D ]
  Day 4 : โบสถ์ Jukseong - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี – สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ [ B / L / - ]