TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู (TR24)
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู (TR24)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
รหัสทัวร์ JPN_005.3
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว [ B / - / - ]
  Day 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง [ B / - / - ]