OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู (TR23)
OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู (TR23)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท
รหัสทัวร์ JPN_O 005.7
ระยะเวลา 5วัน4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น [ - / - / - ]
  Day 2 : ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า – ซาคาเอะ [ B / L / - ]
  Day 3 : อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ [ B / L / - ]
  Day 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง [ B / - / - ]