ทัวร์ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์ **พักคิโรโระ 1 คืน**
ทัวร์ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์  **พักคิโรโระ 1 คืน**
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
รหัสทัวร์ HOK_13.1
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ธันวาคม 2561-มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินชิโตเซะ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัย [ - / L / D ]
  Day 3 : วะนัย - คิโรโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “ แฟนกันแค่วันเดียว” [ B / - / D ]
  Day 4 : คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ซัปโปโร – อดีตทำเนียบ รัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]