หนีห่าว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น (MFM-NX002)
หนีห่าว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น (MFM-NX002)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท
รหัสทัวร์ MFM_002
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น -ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) [ B / - / - ]
  Day 2 : เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่ [ - / - / - ]
  Day 3 : จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ [ - / - / D ]