เหนย์ โหว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น (MFM-FD003)
เหนย์ โหว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น (MFM-FD003)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
รหัสทัวร์ MFM_002.1
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น [ B / - / - ]
  Day 2 : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) [ - / - / - ]
  Day 3 : จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ [ - / L / - ]