เสียมเรียบ นครวัด นครธม
เสียมเรียบ  นครวัด นครธม
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท
รหัสทัวร์ REP_005
ระยะเวลา 2วัน1คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เสียมเรียบ – องค์เจค องค์จอม – วัดใหม่ – ร้านจิวเวอร์รี่ – ตลาดซาจ๊ะ – โชว์ระบำอัปสรา [ - / L / D ]
  Day 2 : OPTION TOUR ► ปราสาทบันทายศรี – ไฮไลท์ “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม ◄ – สนามบินเสียมเรียบ – สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / L / D ]