SINGAPORE SCOOT AWESOME
SINGAPORE SCOOT AWESOME
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์สิงคโปร์/มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์ SIN_001.6
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – Singapore [ - / - / D ]
  Day 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) – Manrina bay sands + ชมโชว์น้ำพุ [ B / - / - ]
  Day 3 : CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay – Duty Free Shop - ไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้ง Orchard – กลับ กทม. [ B / L / - ]