GOOD MORNING VIETNAM_HANOI-SAPA-FANSIPAN (VIT-GM04-SL)
GOOD MORNING VIETNAM_HANOI-SAPA-FANSIPAN (VIT-GM04-SL)
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VTN_003.6
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ [ - / L / D ]
  Day 2 : ฮานอย - ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]