SUPER PEAK SINGAPORE(BZSIN01)
SUPER PEAK SINGAPORE(BZSIN01)
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์สิงคโปร์/มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
รหัสทัวร์ SIN_002.2
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม 2562 - มิถุนายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุ Spectra Light & Water Show [ - / - / D ]
  Day 2 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย [ B / - / - ]
  Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]