เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (PVN34-VZ)
เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (PVN34-VZ)
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
รหัสทัวร์ VTN_005.5
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม-ตุลาคม2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร [ - / - / - ]
  Day 2 : เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ [ B / L / D ]
  Day 3 : บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ [ B / L / - ]