EASY ENJOY WINTER NAGOYA
EASY ENJOY WINTER NAGOYA
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
รหัสทัวร์ JPN_O 007.1
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – นาโกย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่า [ - / L / D ]
  Day 3 : สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุ [ B / L / D ]
  Day 4 : ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO [ B / - / - ]
  Day 5 : ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]