มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน (BT-VN082_FD)
มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน (BT-VN082_FD)
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ VTN_001.2
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร [ - / - / D ]
  Day 2 : ฮอยอัน-- หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน--บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เจดีย์เทียนมู่-เว้-ล่องแม่น้ำหอม [ B / L / D ]
  Day 3 : เว้- พระราชวังหลวง-นั่งรถสามล้อซิคโคล่-ดานัง-บาน่าฮิลล์ [ B / L / D ]
  Day 4 : บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง- ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]