POPULAR AUSTRALIA
POPULAR AUSTRALIA
ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
รหัสทัวร์ AUS_001.4
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ [ - / - / - ]
  Day 2 : นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ [ - / L / D ]
  Day 3 : นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น [ B / L / D ]
  Day 4 : เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิร์น [ B / L / D ]
  Day 5 : เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป [ B / L / D ]
  Day 6 : นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]