POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION
POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION
ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์ AUS_001.2
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ [ - / - / - ]
  Day 2 : นครซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ซิดนีย์ [ - / L / D ]
  Day 3 : นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น [ B / L / D ]
  Day 4 : เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น - ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น [ B / L / D ]
  Day 5 : นครเมลเบิร์นชมเมือง-สวนฟิตซรอย - กระท่อมกัปตันคุ้ก – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมสวนสัตว์ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป [ B / L / D ]
  Day 6 : เมลเบิร์น - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]