WOW SNOW คุนหมิง ตงชวน (DPT04)
WOW SNOW  คุนหมิง ตงชวน (DPT04)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท
รหัสทัวร์ KMG_05
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง [ - / - / - ]
  Day 2 : คุนหมิง-สวนผลไม้ (สตรอเบอรี่)-สวนน้ำตก-ตงชวน-ชมผืนดินสีแดงตงชวน [ B / L / D ]
  Day 3 : ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-คุนหมิง [ B / L / D ]
  Day 4 : คุนหมิง- – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า) -วัดหยวนทง- ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต-เมืองโบราณกวนตู้ -กรุงเทพฯ [ B / L / D ]
  Day 5 : คุนหมิง- กรุงเทพฯ [ - / - / - ]