(HC9-CX SUPER SAVER) ฮ่องกง -เซินเจิ้น-ลันเตา
(HC9-CX SUPER SAVER) ฮ่องกง -เซินเจิ้น-ลันเตา
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
รหัสทัวร์ HKG_01
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น [ - / - / D ]
  Day 2 : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]