HKG NP360 – 2SZX (CTP1)
 HKG NP360 – 2SZX  (CTP1)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
รหัสทัวร์ HKG_06.1
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น [ - / L / D ]
  Day 2 : วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ [ B / L / D ]
  Day 3 : เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน [ B / L / - ]
  Day 4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]