HKG – SZX (CTP5A)
HKG – SZX (CTP5A)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
รหัสทัวร์ HKG_06.5
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ – ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น –วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง [ - / L / D ]
  Day 2 : สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE [ B / L / D ]
  Day 3 : เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่– ช้อปปิ้งถนนนาธาน [ B / L / - ]
  Day 4 : ฮ่องกง – กรุงเทพ [ - / - / - ]