สุดถูก มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (SPG10)
สุดถูก มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (SPG10)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท
รหัสทัวร์ MFM_004
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – มาเก๊า –จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ [ - / - / D ]
  Day 2 : หวี่หนี่ - ถนนคู่รัก– เซินเจิ้น - วัดกวนอู – หมู่บ้านฮอลแลนด์+พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก – เดินทางสู่ จูไห่ [ B / L / D ]
  Day 3 : จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์- วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – จัตุรัสเซนาโด้– The Parisian Macao - The Venetian - กรุงเทพ ฯ [ B / L / - ]