เหินฟ้า ฮ่องกง เซินเจิ้น นอนปิง (SPG02)
เหินฟ้า ฮ่องกง เซินเจิ้น นอนปิง (SPG02)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
รหัสทัวร์ HKG_08.2
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง –อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลต–นั่งกระเช้านองปิง 360 วัดโป๋หลิน พระใหญ่ลันเตา -เซินเจิ้น–ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ [ - / - / - ]
  Day 2 : เซินเจิ้น–วัดเจ้าพ่อกวนอู- ร้านหยก- สวนดอกไม้ฮอลแลนด์–ยาบัวหิมะ-ยางพารา-ช้อปปิ้งตงเหมิน– เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง -ชม โชว์ม่านน้ำ 3D [ B / L / D ]
  Day 3 : เซินเจิ้น–ฮ่องกง –วัดแม่กวนอิมฮองฮำ- รีพัลส์เบย์– วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว–ช้อปปิ้งถนนนาธาน– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [ B / L / - ]
  Day 4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]