มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สะพานยาวที่สุดในโลก
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สะพานยาวที่สุดในโลก
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,777 บาท
รหัสทัวร์ HKG_08.3
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มกราคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม –ร้านขนมพื้นเมือง – โบสถ์เซนต์ปอลล์ — เชนาโด้สแควร์ - The Parisian - The Venetian - จูไห่ [ - / L / D ]
  Day 2 : จูไห่– สะพานสีจิ้นผิง(สะพานเปิดที่ยาวที่สุดในโลก) – วัดแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่ [ B / L / - ]
  Day 3 : จูไห่ - หวี่หนี่ – ถนนคู่รัก – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งกงเป่ย – มาเก๊า - ดอนเมือง [ B / L / - ]