สุดเสียว ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานกระจก 3D (SPG04)
สุดเสียว ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานกระจก 3D (SPG04)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
รหัสทัวร์ HKG_08.4
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (OPTION เสริมกระเช้านอนปิง ) [ - / - / - ]
  Day 2 : เซินเจิ้น –ร้านเครื่องเงิน-บัวหิมะ-ยางพารา-สะพานแก้ว 3 D-โชว์กายกรรมไหว้ขอพรพระพรหม [ B / L / D ]
  Day 3 : เซินเจิ้น-ฮ่องกง-หวังต้าเซียน –วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
  Day 4 : ฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]