ฟินนาเล่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น (SPG01)
ฟินนาเล่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น (SPG01)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
รหัสทัวร์ HKG_08.5
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรค่าเข้าและเครื่องล่น) [ - / - / - ]
  Day 2 : เซินเจิ้น –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ร้านหยก - ยาบัวหิมะ - ยางพารา– ชมโชว์ม่านน้ำ 3 D (เช้า-เที่ยง-เย็น) [ B / L / D ]
  Day 3 : รีพัลส์เบย์ –หวังต้าเซียน – วัดแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว– จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพ [ B / L / - ]
  Day 4 : ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ [ - / - / - ]