เชค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-ฮังการี (WQR0208P )
เชค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-ฮังการี  (WQR0208P )
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออกอื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
รหัสทัวร์ EU_04.1
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – บราติสลาวา – ชมเมือง [ - / L / D ]
  Day 3 : บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ [ B / L / D ]
  Day 4 : บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ [ B / L / D ]
  Day 5 : เวียนนา – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง – เชสกี้ บูเดอโจวิช [ B / L / D ]
  Day 6 : เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปร๊าก [ B / L / D ]
  Day 7 : ปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับ [ B / - / - ]
  Day 8 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]