OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ) (XJ92)
OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ) (XJ92)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
รหัสทัวร์ JPN_O 005.23
ระยะเวลา 5D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม-เมษายน2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น [ - / - / - ]
  Day 2 : หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ [ B / L / - ]
  Day 3 : เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ [ B / L / - ]
  Day 4 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ [ B / - / - ]