TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู (XJ95)
TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู (XJ95)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท
รหัสทัวร์ JPN_005.28
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม 2562 - เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น [ - / - / - ]
  Day 2 : วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปู [ B / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET [ B / L / - ]
  Day 4 : โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]
  Day 5 : สนามบิน ดอนเมือง [ - / - / - ]