SONGKRAN REFRESH SAKURA IN OSAKA (AZKIX06)
SONGKRAN REFRESH SAKURA IN OSAKA (AZKIX06)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
รหัสทัวร์ JPN_O 001.15
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็มวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) หรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามอัธยาศัย [ B / - / - ]
  Day 3 : เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – อิออน จัสโก้ [ B / L / - ]
  Day 4 : นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]